Одлука и Извештај о прегледу и оцени магистарског рада кандидата Анђелке Бранковић Штампа
Одлуке
петак, 12 јул 2019 14:06

Наставно-научно веће Универзитета у Београду - Факултета спорта и физичког васпитања, на 17. седници одржаној 11. јула 2019, у складу са чланом 41-43. Статута Универзитета у Београду - Факултета спорта и физичког васпитања 02-бр. 934/18-2 од 6. јуна 2018. године и члана 28. Правилника о поступку израде и одбране магистарске тезе 02 број 1007-1 од 09. јуна 2003. године, донело је следећу:

 

О Д Л У К У

 

Извештај Комисије за преглед и оцену магистарског рада последипломца Анђелке Бранковић, под насловом: «Повезаност телесног статуса, физичке активности и квалитета живота деце и адолесцената са сметњама у развоју» се упућује на оцену јавности у трајању од 30 дана.

За време трајања јавности извештај и један примерак завршне верзије магистарске тезе стоје у Библиотеци Факултета и доступни су свима који су заинтересовани.

У току трајања јавности, заинтересована лица могу уложити примедбе на извештај и магистарски рад.

Јавност почиње да тече од 13. јула 2019. и траје закључно са 11. августом 2019. године.

 

Преузмите званичну документацију: