Одлука и Реферат Комисије за избор наставника у звању доцент-ванредан професор за предмет Антропомоторика Штампа
Одлуке
понедељак, 19 јун 2017 12:57

Наставно-научно и Изборно веће Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, на 11. седници одржаној 15.06.2017. године, у складу са чл. 63. чл. 64. и чл .65. Закона о високом образовању РС и у складу са чл. 29. и чл.30. Статута Факултета, донело је следећу

 

О Д Л У К У

 

Реферат Комисије по расписаном конкурсу за избор наставника у звању доцент-ванредан професор, за ужу научну област Науке физичког васпитања, спорта и рекреације, за предмет Антропомоторика, упућује се на јавност у трајању од 30 дана и налазиће се у Библиотеци Факултета.

 

Преузмите званичну документацију: