Вести Одлуке Реферат и Одлука Комисије за преглед, оцену И одбрану магистарског рада кандидата Обрада ЗЛАТИЋА