Вести Одлуке Конкурс за избор наставника у звању доцента за предмет Теорија и меодика веслања