Вести Музеј спорта и олимпизма Музеј спорта обавештава о позивима на конференције- ISHPES 2014 I CESH