Упутство о облику и садржају докторске дисертације Штампа
Докторске студије
среда, 20 новембар 2019 13:06

arrow Стручна служба Универзитета у Београду обавештава да је на последњој седници Сената Универзитета у Београду, у склопу доношења измена Правилника о докторским студијама на Универзитету у Београду, донето унапређено Упутство о облику и садржају докторске дисертације која се брани на Универзитету у Београду.
Очекиване користи од примене правила из новог упутства су вишеструке. Кандидати и кандидаткње ће остварити значајне уштеде приликом израде штампаних примерака докторске дисертације, а ти примерци заузимаће мањи простор у фондовима библиотека. Најбитнији аспект примене ових правила биће порука о рационалном односу према ресурсима и неговању одговорног односа према животној средини.