Јавна одбрана докторске дисертације „Одређивање такмичарске специјалности бициклиста у односу на функционалне и морфолошке показатеље“ мр Биљане Николић Штампа
Докторске студије
уторак, 25 децембар 2018 14:23

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
02-бр. 398/18-24
Београд, 25. децембар 2018.

 

На основу члана 46. Правилника о докторским академским студијама на Универзитету у Београду – Факултета спорта и физичког васпитања (02-бр. 1696/18-1 од 14. септембра 2018. године), декан Факултета је донео:

 

ОДЛУКУ
о заказивању јавне одбране докторске дисертације

 

Кандидат мр Биљана Николић браниће докторску дисертацију под називом „Одређивање такмичарске специјалности бициклиста у односу на функционалне и морфолошке показатеље", дана 9. јануара 2019. године у 16.00 часова у амфитеатру 4 Универзитета у Београду – Факултета спорта и физичког васпитања.

Одбрана докторске дисертације је усмена и јавна, а кандидат је брани пред Комисијом за одбрану докторске дисертације.

Јавној одбрани докторске дисертације обавезно присуствује ментор др Ђорђе Стефановић, редовни професор и чланови Комисије за одбрану докторске дисертације:

  1. Др Ненад Јанковић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања;
  2. Др Милан Матић, доцент, Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања;
  3. Др Владимир Илић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања;
  4. Др Драган Радовановић, редовни професор, Универзитет у Нишу – Факултет спорта и физичког васпитања;
  5. Др Станимир Стојиљковић, редовни професор, Универзитет у Београду – Факултет спорта и физичког васпитања.
О б р а з л о ж е њ е

Одлука је донета на основу дате сагласности Већа научних области друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду на одлуку Наставно-научног већа Факултета о усвајању извештаја Комисије за оцену докторске дисертације и о именовању Комисије за одбрану докторске дисертације (02-02 број: 61206-5416/2-18 од 13. децембра 2018. године).

 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

Др Саша Јаковљевић, редовни професор