Вести Докторске студије Термин одбране докторске дисертације: Адам Петровић