Упис 2020/21. Пријемни испит 2020/21. Извештај о Дану отворених врата – 11.5.2019. године