Исправка термина за подношење евентуалних жалби на листе пријављених кандидата Штампа

У случају техничких грешака, кандидати могу уложити примедбе Факултету на листе пријављених кандидата у суботу, 22. јуна 2019. године у периоду од 08.00 до 10.00 часова на шалтеру Службе за студентска питања Факултета.

По истеку тог рока, подаци који подразумевају успех на претходним нивоима образовања сматрају се коначним.

 


 Повратак на почетну страну  „Упис на Универзитет у Београду - Факултет спорта и фиизичког васпитања“