Ценовнк припрема за пријемни испит Штампа
Архива уписа
среда, 15 мај 2019 11:21
ОСНОВНИ ПАКЕТИ ЗА ПРИПРЕМЕ ЗА ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ

 

ПРИПРЕМЕ ЗА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Пакет – 4 недеље 32.000 
Пакет – 3 недеље 28.500 
Пакет – 2 недеље 24.000 
Пакет – недељни пакет 17.000 
Појединачни термин 2.250

 

Недељни пакет обухвата:

  • 2 термина од по 60 минута на базену за увежбавање пливања и специфичних моторичких вештина и способности у води,
  • 2 термина од по 60 минута у сали за увежбавање теста за процену осећаја за покрет и ритам и проверу музикалности,
  • 2 термина од по 90 минута у сали за увежбавање теста специфичних моторичких способности с лоптом,
  • 2 термина од по 90 минута у сали за увежбавање теста општих моторичких способности.
ПРИПРЕМЕ ЗА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Пакет – 4 недеље 16.000
Пакет – 3 недеље 14.400
Пакет – 2 недеље 11.250
Пакет – 1 недеља 8.500
Појединачни термин 2.250

 

Недељни пакет обухвата:

  • 2 термина од по 60 минута на базену за увежбавање теста за процену вештине пливања и безбедности у води и
  • 2 термина од по 90 минута у сали за увежбавање теста моторичких способности.

 

ПОСЕБНИ ПАКЕТИ ЗА ПРИПРЕМЕ ЗА ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ

*ТЕСТ ПЛИВАЊА И СПЕЦИФИЧНИХ МОТОРИЧКИХ ВЕШТИНА И СПОСОБНОСТИ У ВОДИ*

ПРИПРЕМЕ ЗА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Само додатно пливање
Пакет – 4 недеље само пливање (16 термина) 12.800  
Пакет – 3 недеље само пливање (12 термина) 11.400 
Пакет – 2 недеље само пливање (8 термина) 9.600 
Пакет – 1 недеља само пливање (4 термина) 6.800
Појединачни термин 2.250   
ПРИПРЕМЕ ЗА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Одабрани пакет + додатно пливање
Пакет – 4 недеље + додатно пливање (8 термина) 35.200
Пакет – 3 недеље + додатно пливање (6 термина) 31.350
Пакет – 2 недеље + додатно пливање (4 термина) 26.400
Пакет – 1 недеља + додатно пливање (2 термина) 18.700
Појединачни термин 2.250

 

*ПРОЦЕНА ОСЕЋАЈА ЗА ПОКРЕТ И РИТАМ И ПРОВЕРУ МУЗИКАЛНОСТИ*

 

ПРИПРЕМЕ ЗА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Само ритам и покрет
Пакет – 4 недеље само ритам и покрет (16 термина) 12.800    
Пакет – 3 недеље само ритам и покрет (12 термина) 11.400   
Пакет – 2 недеље само ритам и покрет (8 термина) 9.600 
Пакет – 1 недеља само ритам и покрет (4 термина) 6.800
Појединачни термин 2.250   
ПРИПРЕМЕ ЗА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Одабрани пакет + ритам и покрет
Пакет – 4 недеље + ритам и покрет (8 термина) 35.200
Пакет – 3 недеље + ритам и покрет (6 термина) 31.350
Пакет – 2 недеље + ритам и покрет (4 термина) 26.400
Пакет – 1 недеља + ритам и покрет (2 термина) 18.700
Појединачни термин 2.250
ПРИПРЕМЕ ЗА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Ритам и покрет + пливање
Пакет – 4 недеље ритам + пливање (16+16 термина) 24.300
Пакет – 3 недеље ритам + пливање (12+12 термина) 21.650
Пакет – 2 недеље ритам + пливање (8+8 термина) 18.200
Пакет – 1 недеља ритам + пливање (4+4 термина) 12.900
Појединачни термин 2.250

 

*СПЕЦИФИЧНЕ МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ СА ЛОПТОМ*

ПРИПРЕМЕ ЗА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Само лопта
Пакет – 4 недеље само лопта (16 термина) 12.800  
Пакет – 3 недеље само лопта (12 термина) 11.400 
Пакет – 2 недеље само лопта (8 термина) 9.600 
Пакет – 1 недеља само лопта (4 термина) 6.800
Појединачни термин 2.250   
ПРИПРЕМЕ ЗА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Одабрани пакет + лопта
Пакет – 4 недеље + лопта (8 термина) 35.200
Пакет – 3 недеље + лопта (6 термина) 31.350
Пакет – 2 недеље + лопта (4 термина) 26.400
Пакет – 1 недеља + лопта (2 термина) 18.700
Појединачни термин 2.250

 

*ОПШТЕ МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ*

ПРИПРЕМЕ ЗА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Само справе
Пакет – 4 недеље само справе (16 термина) 12.800  
Пакет – 3 недеље само справе (12 термина) 11.400 
Пакет – 2 недеље само справе (8 термина) 9.600 
Пакет – 1 недеља само справе (4 термина) 6.800
Појединачни термин 2.250   
ПРИПРЕМЕ ЗА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Одабрани пакет + справе
Пакет – 4 недеље + справе (8 термина) 35.200
Пакет – 3 недеље + справе (6 термина) 31.350
Пакет – 2 недеље + справе (4 термина) 26.400
Пакет – 1 недеља + справе (2 термина) 18.700
Појединачни термин 2.250

 

*КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА*

ПРИПРЕМЕ ЗА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ И СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Кондициона припрема
Пакет – 4 недеље (12 термина) 9.600
Пакет – 3 недеље (9 термина) 8.500
Пакет – 2 недеље (6 термина) 7.200
Пакет – 1 недеља (3 термина) 5.100
Појединачни термин 2.250   
ПРИПРЕМЕ ЗА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Одабрани пакет + кондиционе припреме
Пакет – 4 недеље + кондиција (12 термина) 35.200
Пакет – 3 недеље + кондиција (9 термина) 31.350
Пакет – 2 недеље + кондиција (6 термина) 26.400
Пакет – 1 недеља кондиција (3 термина) 18.700
Појединачни термин 2.250
ПРИПРЕМЕ ЗА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Одабрани пакет + кондиционе припреме
Пакет – 4 недеље + кондиција (12 термина) 19.300
Пакет – 3 недеље + кондиција (9 термина) 17.250
Пакет – 2 недеље + кондиција (6 термина) 13.650
Пакет – 1 недеља кондиција (3 термина) 10.200
Појединачни термин 2.250
ПРИПРЕМЕ ЗА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Ритам и покрет или пливање + кондиција
Пакет – 4 недеље рит или пл + конд (16+12 термина) 21.400
Пакет – 3 недеље рит или пл + конд (12+9 термина) 19.050
Пакет – 2 недеље рит или пл + конд (8+6 термина) 16.100
Пакет – 1 недеља рит или пл + конд (4+3 термина) 11.400
Појединачни термин 2.250
ПРИПРЕМЕ ЗА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Ритам и покрет + пливање + кондиција
Пакет – 4 недеље рит + плив + конд (16+16+12 термина) 32.450
Пакет – 3 недеље рит + плив + конд (12+12+9 термина) 28.900
Пакет – 2 недеље рит + плив + конд (8+8+6 термина) 24.300
Пакет – 1 недеља рит + плив + конд (4+4+3 термина) 17.250
Појединачни термин 2.250

 

НАПОМЕНА: Кондиција се ради на отвореним теренима или у теретани и заједно је раде кандидати за академске и струковне студије. Један термин траје 60 минута.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Др Сања Мандарић, редовни професор

Званична Одлука:


Повратак на почетну страну Упис на Универзитет у Београду - Факултет спорта и фиизичког васпитања