ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ Штампа
Архива уписа
уторак, 07 мај 2019 11:08
ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ
Испит за проверу склоности и способности за
основне академске и струковне студије у школској 2019/2020. години
arrows МАЈ
од 15. априла Информације о припремама за пријемни испит Инфо канцеларија – радним даном од 10 до 12 часова на телефон +381 11 35 31 086
од 13. мајa Резервација термина за припреме за пријемни испит и уплата накнаде Благајна факултета – радним даном од 9 до 14 часова или на телефон +381 11 35 31 078
од 23. маја Заказивање теста моторичких и функционалних способности Радним даном од 9 до 14 часова на телефон +381 11 35 31 011
27. мaj – 25. јун Припреме за испит за проверу склоности и способности Уплате се врше на благајни факултета – радним даном од 9 до 14 часова
arrows ЈУН
од 03. јуна Обављање Теста моторичких и функционалних способности Према заказаним терминима
19. и 20. јун Пријава на конкурс – академске студије Од 9 до 14 часова- пријаве се подносе на Факултету – лично / пуномоћник
21. јун Пријава на конкурс – струковне студије Од 9 до 14 часова- пријаве се подносе на Факултету – лично / пуномоћник
21. јун Објављивање листа пријављених кандидата са просечним оценама из средње школе

До 20 часова

На огласној табли и на интернет страници факултета
24. јун Примедбе на листе пријављених кандидата са просечним оценама из средње школе

Од9 до14 часова
На шалтеру службе за студентска питања

26. и 27. јун Полагање испита за проверу склоности и способности – академске студије По распореду који ће бити накнадно објављен
28. jун Полагање испита за проверу склоности и способности – струковне студије По распореду који ће бити накнадно објављен
30. jун Објављивање прелиминарне ранг листе – академске и струковне студије

До краја дана

На огласној табли и интернет страници Факултета
arrows ЈУЛ
до 02. јула Жалбе на прелиминарну ранг листу  – академске и струковне студије Само жалбе достављене на архиву Факултету до 02. јула до 12 часова
до 03. јула Решавање по жалбама – Комисија за упис До 12 часова
до 04. јула Жалбе на решење Комисије за упис Декану – академске и струковне студије

Само жалбе достављененаархиву Факултета

до 04. јула  до 12 часова
до 05. јула Декан доноси коначну одлуку До 12 часова
05. јул Објављивање коначне ранг листе кандидата – академске и струковне студије

До16 часова

На огласној табли и интернет страници Факултета
09. јул Упис кандидата на академске студије који су рангирани од 1 до 100 места Од 9  до 14 часова
10. јул Упис кандидата на академске студије који су рангирани од 101 до 160 места Од 9  до 14 часова
11. јул Упис кандидата на струковне студије – само кандидати који сеуписују као буџетски студенти

Од 9 до 14 часова

12. јул Упис кандидата на струковне студије – само кандидати који се уписују као самофинансирајући студенти

Од 9 до 14 часова

Званично обавештење:


Повратак на почетну страну Упис на Универзитет у Београду - Факултет спорта и фиизичког васпитања