Обавештење о слободним буџетским местима за упис на прву годину основних струковних студија за школску 2018/19. годину Штампа
Архива уписа
четвртак, 12 јул 2018 16:21

Обавештавају се кандидати који се на коначној ранг листи за Основне струковне студије, студијски програм Спорт, налазе испод црте за упис на буџет, да је дошло до померања црте из разлога што се 6 (шест) кандидата рангираних на буџет није уписало.
Првих 6 (шест) кандидата испод црте, број ранга (24, 25, 26, 27, 28 и 29) стекли су право уписа на терет буџета. НЕОПХОДНО ЈЕ ДА КАНДИДАТИ ДОЂУ ДАНА, 13.07.2018. ГОДИНЕ У 9:00 ЧАСОВА РАДИ УПИСА.
Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.