Обавештење о упису у I годину ОАС и ОСС 2017/18. II конкурсни рок Штампа
Архива уписа
понедељак, 11 септембар 2017 16:06
УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ И
ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ШК.2017/2018. – ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК


Студентска служба обавештава да ће се упис обавити у ЧЕТВРТАК, 14.09.2017. од 09.00h до 14.00h.

За упис је потребно приложити ОРИГИНАЛ ИЛИ ОВЕРЕНЕ КОПИЈЕ:

  1. документа – диплома и сва четири сведочанства средње школе,
  2. извод из матичне књиге рођених,
  3. уверење о држављанству – не старије од 6 месеци,
  4. комплет за упис – 625,00 динара (садржи индекс и 1 шв-20 образац – купити у скриптарници факултета),
  5. уплатница у износу од 1.600,00 дин., на рачун Факултета – плаћају самофинансирајући студенти (за Универзитет у Београду и центар за развој каријере),
  6. уплатница у износу од 100,00 дин., на рачун Факултета – плаћају студенти на буџету (за Универзитет у Београду и центар за развој каријере),
  7. уплатница на име прве рате школарине (35.000, дин), Основне струковне студије на рачун Факултета 840-1102666-24, позив на бр.12,
  8. уплату осигурања за шк.2017/2018, у износу од 500,00 дин – плаћају сви студенти приликом уписа.

Документација која прати Обавештење:

 

Повратак на почетну странуПријемни испит