Конкурс за упис на Факултет у II конкурсном року (септембар) Штампа
Архива уписа
четвртак, 27 јул 2017 14:42
ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК
За упис на прву годину Основних академских и Основних струковних студија
За шк. 2017/2018. годину

~I~

А) Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду расписује други конкурсни рок за:

 • за упис на ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ организује се за кандидате:
 • држављане Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству шк. 2016/2017. године, и који до последњег дана пријаве у првом конкурсном року нису нострифицирали стране исправе.

Држављанин Републике Србије из предходног става, може се уписати на студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета, уколико су положили пријемни испит и рангирали се у оквиру броја утврђеног Одлуком Владе РС за ту категорију кандидата, (додатна квота од 1% у односу на одобрену буџетску квоту (2 места).

Ови кандидати пријављује се на конкурс са потврдом Министарства просвете, науке и технолошког развоја да је у току поступак нострификације стране средњошколске исправе, или доказом да је предат захтев за нострификацију.

 • Стипендисти Владе Републике Србије у оквиру програма "Свет у Србији" и "Србија за Србе из региона", пријављују се и полажу пријемни испит у другом уписном року. Пре пријаве ови кандидати су у обавези да приступе поступку признавања раније стечених диплома (у иностранству) за потребе наставка образовања.

Б) упис на ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ могу конкурисати кандидати заинтересовани за упис у САМОФИНАНСИРАЈУЋЕМ СТАТУСУ до попуне одобрене квоте.

 • Број слободних места на струковним студијама - СПОРТ је 39;
 • Број слободних места на струковним студијама - РЕКРЕАЦИЈА је 12.

Број слободних места кандидата који конкуришу по афирмативним мерама Р. Србије је:

 • ромска национална мањина 2 места;
 • посебне потребе (лица са инвалидитетом) 1 место.

(Објављено на сајту Универзитета-број слободних места за II конкурсни рок. а на основу Одлуке Владе Републике Србије).

Кандидати који се уписују на основу афирмативне мере, стичу право уписа на буџет, уколико су положили пријемни испит и рангирали се у оквиру броја утврђеног Одлуком Владе РС.

Број студената који су остварили право уписа на буџет по афирмативној акцији одузима се од броја самофинансирајућих студената.


~II~

У прву годину Основних академских и Основних струковних студија може се уписати лице које има завршену средњу школу у четворогодишњем трајању. Право пријаве, програм пријемног испита и начин рангирања кандидата исти су као и у првом конкурсном року. Детаљно су изложени у Информатору који je oбjaвљен на сајту Факултета.

Тест моторичких и функционалних способности, пријављивање кандидата на конкурс, спровођење конкурса и упис студената, обавиће се према следећем редоследу:

Кандидати који нису обавили Тест моторичких и тест фунционалних способности обавиће га на дан пријављивања на конкурс 04.09.2017. године, ПРЕМА ЗАКАЗАНОМ ТЕРМИНУ, а пре предаје докумената.

Заказивање Теста моторичких и функционалних способности почеће 01.09.2017. године на телефон: +381113531011 код Ирене Обрадовић или директно на Факултету, соба 34 од 10:00 до 13:00 час.

ВАЖНО: На Тест моторичких и функционалних способности понети:

 • личну карту или пасош;
 • лекарско уверење са мишљењем о способности за студије на Факултету спорта и физичког васпитања (без теста оптерећења) не старије од 6 месеци (добијено у било ком Дому здравља или из друге здравствене установе државне/приватне)
  Лабораторијске анализе:
  • крвна слика,
  • шећер у крви,
  • холестерол у крви,
  • билирубин у крви,
  • преглед урина,
 • спортску опрему (патике, шортс, мајицу) и
 • доказ о уплати Теста моторичких и функционалних способности, ЦЕНА ТЕСТА МОТОРИЧКИХ И ФУНКЦИОНАЛНИХ СПОСОБНОСТИ: 4.000,00 динара. Уплату извршити на Текући рачун Факултета: 840-4537760-22 Сврха уплате: Тест моторичких и функционалних способности.
II конкурсни рок (септембар) oсновне академске и струковне студије
 04.09.2017. Пријава на конкурс од 9:00-14:00 ч
(Поступак пријаве на конкурс можете видети у наставку обавештења или кликом на званичан документ ...)
 04.09.2017. Објављивање листе пријављених кандидата са просечном оценом из средње школе после 16:00 час (огласна табла, сајт Факултета)
 05.09.2017. Примедбе на објављену листу пријављених кандидата, служби за студентска питања од 9:00-12:00 часова
 06.09.2017. Полагање пријемног испита (академске и струковне студије). По распореду који ће бити објављен на сајту Факултета и огласној табли.
 07.09.2017. Прелиминарне ранг листе биће објављене најкасније у четвртак 07.09.2017. у 12:00 час, на сајту Факултета и огласној табли.

Учесник конкурса може поднети жалбу (обавезна такса) на редослед кандидата на привременој ранг листи у року од 36 сати од објављивања листе на огласној табли Факултета.

Приговор се подноси преко архиве Факултета, Комисији за упис.

Комисија за упис доноси решење у року од 24 часа од пријема приговора.

Кандидат, незадовољан одлуком Комисије, може поднети жалбу Декану, као другостепеном органу, у року од 24 часа од пријема решења Комисије.

Декан, доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе. Решење Декана је коначно.


 12.09.2017. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА биће објављена најкасније 12.9.2017. године до 16:00 часова.
 13.09.2017. Универзитет објављује Коначне ранг листе најкасније 13.09.2017. године у 12:00 часова које су основ за упис.
 14.09.2017. Упис кандидата обавиће се 14 септембра 2017. године, на основу коначне ранг листе, према распореду који ће бити објављен на огласним таблама и сајту Факултета.

Документација која прати Обавештење:

 

Повратак на почетну странуПријемни испит

 

Последње ажурирано четвртак, 18 април 2019 08:48