Модул 2 Штампа
Ред.
број
Шифра
предмета
Назив (краћи опис предмета)  pdf Сем. Тип Стат. Часови активне
наставе
Пред.  Вежбе  ДОН 
Оста. ЕСПБ
  Часови
активне наставе
М = 270
  32
Часови
активне наставе
ЗАЈ+МОДУЛ= 600
  60
6. СПОМ2АС 2 СА ОМ 3 3     5
7. СПОМ2ТП 2 СА ОМ 3 3     5
8. СПЗИБЛ 2 С ИЗ 3 3     5
9. СПМ2СТП 2 С ОМ       60 4
10. СПМ2ЗАР 2           13
  135 135      
Наставни план специјалистичких струковних студија спорта - помоћна навигација
  arrows  ОБАВЕЗНИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ   arrows  ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
    МОДУЛ 1: ДЕЧИЈИ СПОРТ     МОДУЛ 2: СПОРТ
    МОДУЛ 3: ВЕЛНЕС И ФИТНЕС     МОДУЛ 4: СПЕЦИЈАЛНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

 

 Повратак на почетну страну "Специјалистичке струковне студије спорта"