Изборни предмети Штампа
Ред.
број
Шифра
предмета
Назив (краћи опис предмета)  pdf Сем. Тип Стат. Часови активне
наставе
Пред.  Вежбе  ДОН 
Оста. ЕСПБ
1. СПИЗП01 2 С ИБМ 3 3     5
2. СПИЗП02 2 С ИБМ 3 3     5
  укупно ЕСПБ
 
Наставни план специјалистичких струковних студија спорта - помоћна навигација
  arrows  ОБАВЕЗНИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ   arrows  ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
    МОДУЛ 1: ДЕЧИЈИ СПОРТ     МОДУЛ 2: СПОРТ
    МОДУЛ 3: ВЕЛНЕС И ФИТНЕС     МОДУЛ 4: СПЕЦИЈАЛНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

 

 Повратак на почетну страну "Специјалистичке струковне студије спорта"