Обавезни предмети Штампа
Ред.
број
Шифра
предмета
Назив (краћи опис предмета)  pdf Сем. Тип Стат. Часови активне
наставе
Пред.  Вежбе  ДОН 
Оста. ЕСПБ
  Часови
активне наставе
ЗАЈ = 300
  28
1. СПОЗП01 1 С ОЗ 2 2     5
2. СПОЗП02 1 С ОЗ 2 2     5
3. СПОЗП03 1 АО ОЗ 4 2     8
4. СПОЗП04 1 С ОЗ 2 2     5
5.  
  Предмет из изборног модула
1 СА ОМ 2 2     5
СПОМ1ДС
СПОМ2УТ
СПОМ3В
СПОМ4ТО
  180 150      
Наставни план специјалистичких струковних студија спорта - помоћна навигација
  arrows  ОБАВЕЗНИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ   arrows  ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
    МОДУЛ 1: ДЕЧИЈИ СПОРТ     МОДУЛ 2: СПОРТ
    МОДУЛ 3: ВЕЛНЕС И ФИТНЕС     МОДУЛ 4: СПЕЦИЈАЛНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

 

 Повратак на почетну страну "Специјалистичке струковне студије спорта"