Пријемни испит KONAČNE RANG LISTE -OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE - za upis u šk. 2016-17. godinu na teret budžeta