Пријемни испит Прелиминарне ранг листе за упис на терет буџета шк. 2016/17