Пријемни испит Информатор, важне информације и значајни датуми за пријемни