Предмети ОАС и ОСС ТиМ Веслања Првeнствo ФСФВ у вeслaчким eргoмeтримa 2012