Предмети ОАС и ОСС ТиМ Веслања Дифовци традиционално први на веслачкој ергометријади