Предмети ОАС и ОСС ТиМ Веслања ФСФВ Универзитета у Београду на 38. Међународном сајаму наутике, лова и риболова