Предмети ОАС и ОСС ТиМ Плесова Резултати предиспитних вежби X/2019.