Предмети ОАС и ОСС ТиМ Фудбала Извештај са предавања: „ДЕТЕ – ТРЕНЕР - РОДИТЕЉ“