Предмети ОАС и ОСС ТиМ Фудбала ЛИДЕРСТВО И КОМУНИКАЦИЈА - УСЛОВ УСПЕШНОСТИ У СПОРТУ И ФУДБАЛУ