Предмети ОАС и ОСС ТиМ Елементарних игара Трећи турнир I године ОАС у игри „Између четири ватре“