Др Сандра Раденовић Штампа
 
 
011.3531.047
Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
 
Увећај слику +

arrow Датум и место рођења: 21.09.1974. Београд, Република Србија.

arrow Образовање:

indent 30.06.2011. год. докторска дисертација "Однос лекар-пацијент у парадигми интегративне биоетике", Одељење за социологију, Филозофски факултет Универзитета у Београду;

indent 12.07.2007. год. магистарски рад "Облици расизма у Србији након петооктобарских промена (2001. – 2006.)" Одељење за социологију, Филозофски факултет Универзитета у Београду;

indent 02.07.2004. год. дипломски рад "Антисемитизам у Србији", Одељење за социологију, Филозофски факултет Универзитета у Београду.

arrow Наставно искуство:

indent од 19.03.2019. год. у звању ванредног професора на Катедри друштвено-хуманистичких наука Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду;

indent Запослена од 05.05.2014. год. у звању доцента на Катедри друштвено-хуманистичких наука Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду;

indent од 05.06.2013. год. до 04.05.2014. у звању доцента на Катедри хуманистичких наука Медицинског факултета у Београду;

indent од 01.07.2008. до 04.06.2013. у звању асистента на Катедри хуманистичких наука Медицинског факултета у Београду;

indent од 01.09.2006. до 30.06.2008. у звању сарадника у настави на Катедри хуманистичких наука Медицинског факултета Универзитета у Београду.

arrow Пројекти / књиге / уџбеници:

indent сарадник на пројекту "Истраживање ретких болести" (МНТР бр. 41004; руководилац др Хајрија Мујовић-Зорнић).

1. Раденовић С. Облици расизма у Србији након петооктобарских промена (2001–2006), Академска мисао, Београд, 2008.

2. Раденовић С. Биоетика и медицина: Однос лекар –пацијент у парадигми интегративне биоетике, Академска књига, Нови Сад, 2012.

3. Турза К, Раденовић С. Појмовници за изборне предмете – Увод у науку; Комуникација у медицини; Становништво, екологија, медицина, Libri medicorum, ЦИБИД, Медицински факултет Универзитета у Београду, Београд, 2007.

4. Турза К, Раденовић С. Појмовници за изборне предмете – Увод у науку; Комуникација у медицини; Становништво, екологија, медицина; Историја медицине, Libri medicorum, ЦИБИД, Медицински факултет Универзитета у Београду, Београд, 2009, 2010, 2011. и 2014.

5. Раденовић С. Одреднице: људска права, научна фантастика, пропаганда, социологија масовних комуникација и толеранција у: Социолошки речник (ур.) А. Мимица, М. Богдановић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд., 2007.

6. Раденовић С. Experiments on human subjects – historical and bioethical aspects. In: Тодоровић З, Простран М, Турза К (eds). Bioethics and Pharmacology: Ethics in Preclinical and Clinical Drug Development. Kerala, India: Transworld Research Network, 2012: 81-85.

7. Раденовић С. Спорт и друштво – Социологија са социологијом спорта. Социологија спорта, Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, Београд, 2014.

8. „Спорт, медицина, биоетика–Зборник радова“ (ур. С. Раденовић, В. Јеремић), издавач Сандра Раденовић, Београд, 2015.

9. Раденовић, Сандра (2016), Родна неједнакост у спорту. У Ирина Јухас (ур.), Жена и спорт (стр. 143-160), Београд: Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду.

10. Нешић, Мирослав, Раденовић, Сандра (2016), Живот кроз спорт. Београд: Просвета.

11. Раденовић, Сандра (2017), Биоетика, комуникација у медицини и неуроетика. У Зоран Тодоровић, Карел Тура, Јелена Друловић (ур.), Неуроетика (стр. 67-75), Београд: Медицински факултет Универзитета у Београду.

12. Раденовић, Сандра (2017), Спорт и друштво – Социологија са социологијом спорта. Социологија спорта (друго допуњено издање), Београд: Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду.

13. Раденовић, Сандра (2020), Улога и значај школског спорта у превенцији насиља; Етички аспекти школског спорта; Комуникацијски аспекти школског спорта. У Звездан Савић, Никола Стојановић, Основе школског спорта (стр.19-25; 34-37; 37-43), Ниш: Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу.

arrow Репрезентативне референце / објављени радови:

1. Раденовић С. Људска права и стереотипије о Ромима. Социологија 2001;43(4):319-332.

2. Раденовић С. Скица за једну "картографију идеја": Foucault, Jung, Serrano. Социологија 2002;44(1):57-63.

3. Раденовић С. Интернетски/виртуелни антисемитизам: Мортал Комбат и/или Борилиште у мрежи. Социологија 2004;46(2):115-124.

4. Раденовић С. Неколико одредница за Социолошки речник. Значења– часопис из области културе, науке, умјетности и образовања, 2006;22(54-55):197-218.

5. Раденовић С. Национални идентитет, етницитет, (критичка) култура сећања. Филозофија и друштво 2006; 31(3):221-237.

6. Раденовић С, Турза К. Биоетички аспекти етничких предрасуда. Социологија 2007;49(4):369-380.

7. Раденовић С. Медицински отпад као биоетички проблем. Социјална екологија 2008; 17(3):297-304.

8. Раденовић С. Идентитет(и) и (критичка) култура сећања – биоетички аспекти. Социолошка луча 2010;4(2);133-143.

9. Турза К., Раденовић С., Павићевић Ј. Зора биоетике на Медицинском факултету Универзитета у Београду. Medicus, 2008; 3(29):13-17.

10. Раденовић С., Турза К. Биоетика и политика – контекст савремене Србије у: Интегративна биоетика и интеркултуралност. Зборник радова Другог међународног биоетичког симпозија у Босни и Херцеговини (Сарајево, од 23. до 24. свибња 2008.) (ур. Велимир Ваљан), Биоетичко друштво у БиХ, Сарајево, 2009, стр.: 249-262.

11. Раденовић С. Биоетика и медицинска социологија – одређења, однос и србијанска искуства. Знакови времена, 2011; 14(54): 139-149.

12. Раденовић С. (Био)етички документи и рад етичких комитета као показатељи тренда индивидуализације медицине, у: Значења – часопис из области културе, науке, умјетности и образовања, 2011; 27(69): 185-199.

13. Раденовић С. Биоетика и насиље. JAHR, Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities University of Rijeka School of Medicine (Годишњак Катедре за друштвене и хуманистичке знаности у медицини Медицинског факултета Свеучилишта у Ријеци), 2012; 3(5): 205-218.

14. Раденовић С., Однос лекар–пацијент и однос лекар–јавност–медији у: Зборник са скупа на Охриду, Proceedings from First International Interdisciplinary Conference “Bioethics – The Sign of a New Era: Bioethics, Media, Law and Medicine”, Ohrid, R. Macedonia, October, 21-23, 2011, Skopje, 2012, Praven fakultet “Justinijan Prvi” – Skopje, str.: 151-158.

15. Раденовић С., Турза К. Bioethics and Metapolitics u: Bioethik – Medizin – Politik. Bioethics – Medicine – Politics. Proceedings of the 6th Southeast European Bioetihics Forum, Belgrade 2010., (Hrsg. Walter Schweidler), Academia Verlag, Sankt Augustin, 2012, str.: 73-78.

16. Турза К., Раденовић С. Биоетичка едукација на Медицинском факултету Свеучилишта у Београду. Jahr, Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities University of Rijeka School of Medicine (Годишњак Катедре за друштвене и хуманистичке знаности у медицини Медицинског факултета Свеучилишта у Ријеци), 2012; 3(5): 93-98.

17. Раденовић С., Од персонализоване медицине до дистопије, Интегративна биоетика пред изазовима биотехнологије, (ур. Велимир Ваљан), Биоетичко друштво у БиХ, Сарајево 2012., стр. 93-100.

18. Раденовић С., Турза К., Тодоровић З., Јеремић В. Институционализација биоетике у Србији. Социјална екологија, 2012; 21(3): 311-328.

19. Раденовић С. Социологија на Медицинском факултету Универзитета у Београду: медицинска социологија, медицинска етика и биоетика – изазови и перспективе. Социолошки преглед, год. XЛВИ (2012), бр. 2 (Посебно издање), стр. 700–714.

20. Раденовић С. "Нови универзитет" и оријентацијско знање – нека разматрања. Методички огледи, 2013; 20(1): 33-43.

21. Раденовић, С., Јеремић, В. Један прилог биоетици спорта – Медицина, спорт, биоетика. Градоврх, Часопис Матице Хрватске, 2013; 10(10): 204-208.

22. Раденовић, С., Јеремић, В., Турза К., Биоетичка едукација и здравствени проблеми ромске популације. Jahr, Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities University of Rijeka School of Medicine (Годишњак Катедре за друштвене и хуманистичке знаности у медицини Медицинског факултета Свеучилишта у Ријеци), 2013; 4(8): 773-778.

23. Јеремић, В., Матејић, Б., Солдатовић, И., Раденовић, С., Early sexual initiation and risk factors in Serbian adolescents: Data from the National Health Survey. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 2014, 19(3): 211-219.

24. Раденовић, С., Социологија спорта и/или социологија физичке културе-нека разматрања. Социолошка луча, 2015, IX/1, str.:42-55.

25. Девић, Д., Раденовић, С., Турза, К., Физичка активност одраслих особа са хемофилијом у Србији. Годишњак 22 - Научни часопис и стручно информативни гласник Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, 2017, бр. 22, стр.: 39- 48.

26. Марковић, М., Раденовић, С., Бокан, Б. Здравствена култура и физичка култура-тачке сусрета. Филозофска истраживања, 2016; 3./2016., бр. 143, стр.: 531-543.

27. Раденовић, С., Мијатовић, С., Улога и значај школског спорта у превенцији насиља. Теме, 2017, XLI, бр.1, стр.: 259-275.

28. Раденовић, С., Савовић, Б.(2018), Значај социологије спорта у образовању будућих наставника физичког васпитања и тренера, Социологија, Vol LX,2018, No 3., стр: 670-690.

29. Савовић, Б., Убовић, М., Раденовић, С., Анализа мотивационог говора селектора пред финалну утакмицу Светског првенства у фудбалу за младе играче ФИФА (ЦЕ/20). Физичка култура, 2018, 72(1):102-110.

30. Шкербић, Матија Мато, Раденовић, Сандра (2018). Биоетика спорта: присутност биоетичких тема на подручју филозофије и етике спорта у Хрватској и Србији, JAHR - European Journal of Bioethics; Vol 9 No 2 (2018): str.: 159-184; doi.org/10.21860/j.9.2.2.

31. Раденовић, Сандра,Мијатов, Никола (2019). Здрав стил живота и Београдски маратон: рекреативци или фанатици?, Социолошки преглед, vol. LIII (2019), no 1, str: 178-198.

32. Раденовић Сандра, Савовић Бранка, Марковић Милош (2019). Комуникација, спорт и биоетика у превенцији насилничког понашања деце и омладине. Proceedings from Second International interdisciplinary conference "Bioethics-The Sign of a New Era" (Ohrid, N.Macedonia, October 06-08, 2018), Skopje, Centar za integrativnu bioetiku, 2019, str.161-169.

33. Раденовић, Сандра, Мијатов, Никола (2019). "Могућност имплементације џудоа у школски спорт као мера превенције насиља у школама" у: КЊИГА РАДОВА Прве Националне научне и стручне конференције "АКТУЕЛНОСТИ У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ СПОРТА, ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ" ур. Дарко Митровић, Владимир Милетић, Жељко Рајковић, Београд: Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, 2019, стр. 59-63.

34. Мијатов, Никола, Раденовић, Сандра (2019). (Зло)употреба фудбала: анализа извештавања медија о утакмицама Србије и Хрватске 2013. године. СПОРТ - Наука и Пракса, Вол. 9, Но2, 2019, стр. 21-32.

35. Миловановић, Ивана, Раденовић, Сандра (2020). “Савремене тенденције у социологији спорта: од конституисања до „размрвљене” дисциплине” Социологија, Vol LXII (2): 237-254. DOI: doi.org/10.2298/SOC2002237M

Прикази:

1. Раденовић, С.(2018), Разговор са тренером у борењима, Зоран Ћирковић, SIA, 2017. Jahr, 2018; Vol 9/1 (17): 97-100.

arrow Интересовања: Социологија спорта, социологија медицине, социологија међуетничких односа, етика и биоетика спорта, медицинска етика, биоетика.

 

 Повратак на почетну странуНаставници и сарадници“  

 

Последње ажурирано уторак, 30 јун 2020 08:30