Испитни рокови Сатница одржавања испита за предмете: Тим Скијања, Скијање, Дечији спорт и Моторичке игре