Годишњак 2008 - број 14. Штампа
Годишњак
понедељак, 02 фебруар 2009 00:00
 Г О Д И Ш Њ А К    број 14.

Београд, 2008.


САДРЖАЈ 2006 • Редакција
     
60 ГОДИНА ФАКУЛТЕТА – ЈУБИЛЕЈ ЗА ПОНОС И ОБАВЕЗУ (85кБ)

 
 • Милан Гужвица
     
ВАЛОРИЗАЦИЈА НОВОГ МОДЕЛА СИТУАЦИОНО – МОТОРИЧКЕ ОБУКЕ СТУДЕНАТА ВИСОКЕ ШКОЛЕ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (докторска дисертација) (340кБ)


 • Миливој Допсај
     
СТРУКТУРА КАРАКТЕРИСТИКА СИЛЕ ВУЧЕ КОД ПЛИВАЧА МЕРЕНА МЕТОДОМ ПЛИВАЊА У МЕСТУ КРАУЛ ТЕХНИКОМ У АНАЕРОБНО-АЛАКТАТНОМ РЕЖИМУ (докторска дисертација) (419кБ) 


 • Живорад Марковић
     
УТИЦАЈ ДВА НАЧИНА ПЛАНИРАЊА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА НА ФОРМИРАЊЕ УЧЕНИЧКИХ СТАВОВА ПРЕМА ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ (магистарска теза) (214кБ)


 • Лидија Московљевић
     
УСВАЈАЊЕ СПЕЦИФИЧНЕ ТЕХНИКЕ СА РЕКВИЗИТИМА У РИТМИЧКОЈ ГИМНАСТИЦИ (магистарска теза) (320кБ)


 • Горан Нешић
     
СТРУКТУРА ТАКМИЧАРСКЕ АКТИВНОСТИ ОДБОЈКАШИЦА (докторска дисертација) (390кБ)


 • Хаџи Милош В. Видаковић
     
ИСТРАЖИВАЊЕ УТИЦАЈА И ПРИМЕНЕ МОЛИТВЕ И АСКЕЗЕ У СПОРТУ (докторска дисертација) (315кБ)

 


• ХРОНИКА ФАКУЛТЕТА •


 • ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ОДБРАЊЕНЕ НА ФАКУЛТЕТУ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ОД 09.01. ДО 21.09.2006. ГОДИНЕ

 • МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ ОДБРАЊЕНЕ НА ФАКУЛТЕТУ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ОД 09.01. ДО 21.09.2006. ГОДИНЕ

 • СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ДИПЛОМИРАЛИ У ШКОЛСКОЈ 2005/2006. ГОДИНИ

 • ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ФАКУЛТЕТА


 

Последње ажурирано понедељак, 23 август 2010 12:00